مؤسسه معماری دکتر فلامکی

نهادی است همگانی، که برای رسیدن به اهداف خود، امکانات لازم و محدود به توان مالی را در اختیار هیأت امناء خود گذارده است.
اهداف

تضمین ماندگاری کارآیی‌های پژوهشی، علمی و آموزشی خاصی که زمینه‌های آن از سه دهه‌ی پیش فراهم شده‌اند، هدف اصلی این مؤسسه دانسته می‌شود.

موضوع فعالیت

پرداختن به فعالیت‌های علمی و آموزشی و نیز حرفه‌یی در گستره‌های متفاوت فضای ساخته شده، از مقیاس معماری تا مقیاس طرح‌های سرزمینی و ملی، به بینشی میان‌دانشی، موضوع فعالیت‌های مؤسسه دانسته می‌شود.

ارکان

“مؤسسه معماری دکتر فلامکی”، در حقیقت امر، نهادی است همگانی، که برای رسیدن به اهداف خود، امکانات لازم و محدود به توان مالی را در اختیار هیأت امناء خود گذارده است.

برای استفاده از امکانات کتابخانه ابتدا باید وارد شوید

ورود

درباره فضا

موسسه علمی و فرهنگی فضا

بیش از سی سال پیش، بر پایه ارزیابی‌هایی که در باب تولید فرآورده‌های علمی در گستره فضای ساخته شده صورت گرفته‌اند، آنان که بیش برانگیخته شده‌اند تا گامی مطلوب در این راه بردارند، “موسسه علمی و فرهنگی فضا ” را پایه ریزی کردند و در پی ثبت رسمی‌اش، حضور فعال آن را نیز نمایان کردند. آن گروه چهارنفره را مهندس امیر هوشنگ آجودانی، مهندس بهروز پزشکی، دکتر خسرو حمزوی و دکتر محمد منصور فلامکی تشکیل می‌دادند. در طول این راه سی ساله، عزیزانی جای به دیگران دادند و هنگامی که نیاز به خیزشی نو به میان آمد- پس از سه دهه که فعالیت‌های علمی- پژوهشی، برخی امور علمی- حرفه یی محدود و بیش از هر چیز پژوهش و مطالعه و انتشار کتاب‌هایی که پر قدر و عزیز می‌داریم شان – و دارا شدن گنجینه‌ی پژوهشی- علمی‌ای که “نشر فضا” (وابسته به موسسه علمی و فرهنگی فضا) به دست آورد، موسسه دارای نفسی پرتوان گشت و به همت چهارده نفر عضوی که از رشته‌های متفاوت ومرتبط با فضای ساخته بودند، پی گیر اموری می‌شود که برای پرداختن به آن‌ها، صبر و تدبیر و اعتماد به پیروزی برای خدمت گزاری را دانسته و تجربه کرده است.

chart_fa copy

آخرین اخبار

از آخرین اخبار مربوط به موسسه فضا مطلع شوید

انتشارات فضا

لیست کتب منتشر شده به تفکیک موضوع

همکاران فضا

همکاران ما در مؤسسه معماری دکتر فلامکی
دکتر محمد منصور فلامکی
دکتر محمدرضا اصلانی
دکتر پیروز حناچی
دکتر امیرحسین آقاخانی

برای دریافت خبرنامه فضا مشخصات خود را وارد کنید

با ما در تماس باشید